Kiedy należy udać się do notariusza?

Notariusz to zawód prawniczy o bardzo dużej odpowiedzialności. Wykonywanie tej funkcji związane jest z dokonywaniem czynności o ważnej mocy prawnej, do której niezbędne jest posiadanie zaufania publicznego. Rolą notariusza jest przede wszystkim zabezpieczenie praw i interesów stron dokonujących czynności prawnej, poprzez nadanie jej odpowiedniej formy i zapewnienie jej niemożliwości do podważenia w przyszłości. W praktyce oznacza to, że notariusz występuje jako neutralny strażnik prawidłowego przebiegu negocjacji i transakcji. Jego działania mają na celu zabezpieczenie strony słabszej, która nie posiada odpowiedniej wiedzy prawnej. Notariusz Kraków świadczy szereg usług, które mogą być niezbędne dla każdego z nas.

Czym zajmuje się notariusz?

Jednym z głównych zadań notariusza jest sporządzanie aktów notarialnych, które są ważne dla wielu procesów prawnych. Tym samym, notariusz ma prawo do przyjmowania oświadczeń woli osób fizycznych i prawnych, sporządzania protokołów, sporządzania i przechowywania testamentów, a także prowadzenia ksiąg wieczystych. Są to jedynie niektóre z obowiązków operatora notarialnego. W związku z tym, do notariusza można się zwrócić w wielu różnych kwestiach prawnych. Kiedy należy się udać do notariusza? Przede wszystkim wówczas, gdy chcemy przeprowadzić pewne czynności prawne, które wymagają formy aktu notarialnego. Takie sytuacje występują często w życiu codziennym, na przykład podczas sprzedaży nieruchomości, spadkobrania, zakładania firmy, czy zawierania małżeństwa.  Notariusz Kraków zawsze będzie odpowiadał na pytania, jakie mogą pojawić się w trakcie takich procesów. Jeśli zastanawiamy się nad kupnem nieruchomości, warto skorzystać z pomocy notariusza. To on sporządzi akt notarialny, który jest dowodem na fakt przekazania własności nieruchomości. Często udajemy się do notariusza również, gdy chcemy sporządzić testament. Chociaż możliwe jest również sporządzenie testamentu w formie pisemnej, testament sporządzony przez notariusza daje pewność, że jest on prawidłowy i zostanie wykonany po śmierci testatora. Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny pamiętać, że pewne decyzje, jakie mogą podjąć w swojej firmie, wymagają formy aktu notarialnego. Dotyczy to na przykład zbycia udziałów w spółce, a także niektórych zmian w statucie spółki. Jeśli planujesz zawrzeć związek małżeński, możesz również udać się do notariusza. To on sporządzi intercyzę, czyli umowę między przyszłymi małżonkami regulującą ich majątkowe stosunki.

Podsumowanie – profesjonalne usługi notarialne dla każdego

Zatem, jeśli stoimy przed ważnymi decyzjami, które mogą mieć duże znaczenie dla naszej przyszłości, warto skonsultować się z notariuszem. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że wszystkie kwestie prawne zostaną prawidłowo ustalone, a nasze interesy będą odpowiednio zabezpieczone. W każdej chwili możemy skorzystać z usług biura notarialnego w Krakowie. Notariusz Kraków zawsze służy profesjonalnym wsparciem w sprawach prawnych. 

Dodaj komentarz